Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави

Европейският институт стартира изпълнението на проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“, в продължение на проект „Толерантно общество за интеграция на лицата, търсещи или получили международна закрила“.

В тази връзка, споделяме Информационна брошура, публикувана на сайта на дирекция „Международни проекти“-МВР, подготвена от Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“ на Европейската комисия през октомври 2020 г. В брошурата са представени проекти, изпълнени от държавите членки по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014 – 2020 г., като сред тях е и проект „Толерантно общество за интеграция на лицата, търсещи или получили международна закрила“, изпълнен от Европейския институт. Добрите практики от неговата реализация ще бъдат продължени и надградени в рамките на текущия проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“.

Информационната брошура за изпълнение на проекти в рамките на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейския съюз

Още новини

Историята на Татяна от Одеса

„Историята на Татяна от Одеса“ е аудиовизуален материал, разработен в рамките на проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани…

Покана за избор на експерти

Фондация „Европейски институт“, в качеството си на бенефициент по договор за безвъзмездна помощ с регистрационен № 812108-78 от 01.12.2020 г.…

Покана за избор на експерти

Фондация „Европейски институт“, в качеството си на кандидат по ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ по НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014-2021,…
Skip to content