Устойчив консултативен процес за ефективни и хармонични градоустройствени решения УсПеХ

На 26 октомври Европейски институт проведе онлайн конференция по проект „Устойчив консултативен процес за ефективни и хармонични градоустройствени решения УсПеХ“, изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2020.

В рамките на събитието беше представена извършената работа в рамките на проекта и бяха обхванати теми като актуално състояние на нормативната база в сферата на обществените обсъждания и консултации; анализ на досегашната практика на Столична община; модел на интерактивно създаване на политика на местно равнище; методика за провеждане на обществени консултации и определяне на целеви, заинтересовани и засегнати групи; гражданското включване в проектите за развитие на Варна; предложения за нормативни промени.

Говорители на събитието бяха доц. д-р Антоний Гълъбов, Директор на Лаборатория за публични политики, УПИЗ към Департамент „Политически науки“ и преподавател по „Социология на града“ в Департамент „Архитектура“, Нов български университет и арх. Явор Панев, съосновател и председател на сдружение „Таляна“ и съосновател на “Оптимистас, организатор и вдъхновител на множество обществени проекти, целящи да насърчат развитието на градските пространства във Варна.

На събитието присъстваха представители на районните кметства, общинската администрация и Програма „Европа“ на Столична община; представители на архитектурни бюра и урбанисти от цялата страна; експерти от работна група на „Визия за София“; представители на Съюза на архитектите в България и на Камарата на архитектите в България; преподаватели и студенти от Университета по архитектура, строителство и геодезия и Департамент „Архитектура“ на Нов български университет; журналисти от специализирани медии, работещи по теми на градската среда.

Събитието завърши с ползотворна дискусия, която даде възможност за включване на всички заинтересовани страни и още веднъж доказа устойчивостта и ползите от реализацията на проект „Устойчив консултативен процес за ефективни и хармонични градоустройствени решения УсПеХ“.

Още новини

Необходимостта от „Гражданско образование“

Във връзка с изпълнението на проект „КЛАС“, изпълняван с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, споделяме материал във връзка с предмета „Гражданско образование“ от БНР.

Пакт за миграцията и убежището

В сряда, 23 септември, Европейската комисия представи своя нов документ озаглавен „Пакт за миграцията и убежището“. Говорейки в конкретен контекст…
Skip to content