Покана по проект No. 812108-6 от 24.01.2023 г. за създаване на информационен сайт

Фондация „Европейски институт“, в качеството си изпълнител по проект „BRACE&PROTECT [Изграждане на капацитет и препоръки за политики относно уязвими граждани на трети страни, търсещи международна или получили временна закрила]”, процедура BGHOMEAFFAIRS-1.005, с договор 812108-6 от 24.01.2023 г., финансиран по програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм (НФМ) 2014-2021, обявява покана за предоставяне на оферта за „Създаване на информационен сайт“.

Офертите следва да бъдат представени в срок до 17:30 часа на 15.02.2023 г. по електронна поща office@europe.bg

Пакет документи:

Още новини

Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица

Проектът „Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица“ се изпълнява с финансова…
Skip to content