Покана по проект No. 812108-6 от 24.01.2023 г. за избор на експерт

Фондация „Европейски институт“, в качеството си изпълнител по проект „BRACE&PROTECT [Изграждане на капацитет и препоръки за политики относно уязвими граждани на трети страни, търсещи международна или получили временна закрила]”, процедура BGHOMEAFFAIRS-1.005, с договор 812108-6 от 24.01.2023 г., финансиран по програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм (НФМ) 2014-2021, обявява процедура за избор на експерт по граждански договор.

Автобиография и заявяване на интерес следва да бъдат изпратени в срок до 17:30 часа на 07.02.2023, на електронна поща office@europe.bg. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени своевременно. По преценка на Комисията одобрените по документи кандидати могат да бъдат поканени и на устно събеседване.

Пакет документи:

Още новини

Необходимостта от „Гражданско образование“

Във връзка с изпълнението на проект „КЛАС“, изпълняван с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, споделяме материал във връзка с предмета „Гражданско образование“ от БНР.

Въпреки пандемията: Рекорден брой са мигрирали в света през 2020 година

Въпреки пандемията от коронавируса, повече хора са били разселени по света през миналата година откогато и да било преди. Общо 82,4 млн. души са прогонени от домовете си от конфликти, преследване и насилие през 2020 г.

Skip to content