Покана по проект No. 812108-6 от 24.01.2023 г. за избор на експерт

Фондация „Европейски институт“, в качеството си изпълнител по проект „BRACE&PROTECT [Изграждане на капацитет и препоръки за политики относно уязвими граждани на трети страни, търсещи международна или получили временна закрила]”, процедура BGHOMEAFFAIRS-1.005, с договор 812108-6 от 24.01.2023 г., финансиран по програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм (НФМ) 2014-2021, обявява процедура за избор на експерт по граждански договор.

Автобиография и заявяване на интерес следва да бъдат изпратени в срок до 17:30 часа на 07.02.2023, на електронна поща office@europe.bg. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени своевременно. По преценка на Комисията одобрените по документи кандидати могат да бъдат поканени и на устно събеседване.

Пакет документи:

Още новини

Световен ден на бежанеца

На 20-ти юни отбелязваме Световния ден на бежанеца. Като приемащо общество сме съпричастни със съдбата на милиони хора по света,…
Skip to content