Покана по проект No. 812108-8 от 20.01.2022 г. за предоставяне на оферта за създаване на Уеб-базиран иновативен инструмент

Фондация „Европейски институт“, в качеството си на бенефициент по договор за безвъзмездна помощ с номер 812108-8 от 20.01.2022 г., с наименование „Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица”, BGHOMEAFFAIRS-1.003-0001,  по програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм (НФМ) 2014-2021, обявява покана за предоставяне на оферта за създаване на Уеб-базиран иновативен инструмент.

Документите следва да бъдат представени в срок до Час:17:30 на дата 19.09.2023 г. по електронна поща на адрес office@europe.bg и/или на хартиен носител на адрес: ул. Г. С. Раковски 101, гр. София.

Пакет документи:

Още новини

Skip to content