Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави

Във връзка с изпълнявания от Европейският институт проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“, в продължение на проект „Толерантно общество за интеграция на лицата, търсещи или получили международна закрила“, споделяме изготвени в рамките на вече приключилия проект видеоматериали.

Видеата, реализирани по проект „Толерантно общество за интеграция на лицата, търсещи или получили международна закрила“ съдържат лични истории на успешно интегрирали се в живота на приемащата страна бежанци; представители на приемащо общество, изградили устойчиви контакти с ЛТМЗ и ЛПМЗ в нашата страна и експерти, коментиращи темата. Посланията целят ефективна интеграция и изграждане на едно по-толерантно общество.

Още новини

Как живеят мигрантите в България?

На 20-ти юни, Световният ден на бежанците, българсака медия представи кратък филм за живота на мигрантите в България – как живеят, как се интегрират и какво им липсва. Какви са проблемите им, има ли все още ясно изразена ксенофобия и какви са алтернативите за развитие пред тях?

Световен ден на бежанеца

На 20-ти юни отбелязваме Световния ден на бежанеца. Като приемащо общество сме съпричастни със съдбата на милиони хора по света,…
Skip to content