Проект

КЛАС [Критични: Любознателни: Активни: Смели]

2019

Проектът КЛАС [Критични:Любознателни:Активни:Смели] се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 186 866 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проектa е насърчаването на медийната грамотност и гражданското образование.

Чрез този двугодишен проект, Европейският институт ще работи системно с над 350 учители и близо 300 ученици в 14 български града при въвеждане в час на темите как младите хора да бъдат активни и медийно грамотни граждани.
Ключовите дейности на проекта включват провеждането на обучителни инициативи по гражданско образование и медийна грамотност за учители и ученици и формиране на партньорства по места между граждански организации и образователни институции/организации. Ще бъдат разработени и разпространени образователни материали и инструменти.
Очакваните резултати от изпълнението на проекта и тяхното въздействие ще допринесат за повишаване на медийната грамотност и насърчаване на гражданското образование.

Цели на проекта

Основната цел на проекта е насърчаването на медийната грамотност и гражданското образование.

Специфичните цели на проекта включват:

  • Участие на гражданите при вземане на решения по обществени политики;
  • Осъществяване на изследвания за подпомагане на вземането на решения, формулирането на обществени политики и дебат;
  • Насърчаване на медийната грамотност и гражданското образование;
  • Подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции;
  • Наблюдение на местни и парламентарни избори и на публични назначения;
  • Наблюдение и насърчаване на прилагането на етични стандарти в журналистиката.
Детайли
Дата на стартиране
19 септември 2019
Водеща организация
Европейски институт
Уебсайт
https://classproject.eu
Корица на проекта

Други проекти

PROPHETS (Предотвратяване на онлайн радикализацията чрез разпространяване на хармонизирани инструменти)

2018

CounteR (Противодействие на радикализацията за по-сигурен свят)

2021

По-ефективен процес на връщане чрез сътрудничество с други държави съгласно Плана на ЕС

2019
Skip to content