15 страни-членки на ЕС са се съгласили да приемат 40 000 афганистанци за презаселване

15 страни членки на Европейския съюз са се съгласили да приемат 40 000 афганистанци за презаселване на срещата на вътрешните министри на 9 декември, съобщи еврокомисарят по вътрешните работи Илва Йохансон.
Германия ще приеме най-голяма част от афганистанците – 25 000. Нидерландия ще приеме 3 159 афганистанци, а Испания и Франция – по 2 500.
Все още не е ясно в каква времева рамка ще се случи това.
Илва Йохансон защити тезата, че разрешаването на повече афганистанци да мигрират по контролиран и законов начин, би спомогнало за предотвратяване на нелегалната миграция. По-долу споделяме официалната позиция на Илва Йохансон от нейния Twitter акаунт.

Тази новина е публикувана в рамките на изпълнението на проект BG65AMNP001-1.010  „Обучения по темата „Презаселване““ по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020. Проектът се финансира в рамките на договор № 812108-85 от 21.12.2020 г. 

Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Още новини

Медиен конкурс „КЛАС [Критични: Любознателни: Активни: Смели]“

Европейският институт обявява национален ученически конкурс за медиен продукт по тема от местно значение в три категории – телевизионен репортаж, радио репортаж, текстови репортаж за печатна или електронна медия.

Skip to content