Новини

Резултати от инициативата #factcheckEI_BNR

В периода септември 2022 – август 2023 г. Европейският институт и Българското национално радио успешно си сътрудничиха в проекта „Пилотни радио-проверки на факти за по-надеждна медийна среда“ , финансиран от Европейския фонд за…

Конференция за мястото на жанра „проверка на факти“ в радио- и ТВ-ефира

ЕИ и БНР канят своите партньори и приятели на дискусионна конференция за мястото на журналистическия жанр „проверка на факти“ (fact-check) в съвременните радио- и телевизионни програми. Заключителната конференция от инициативата…

Европейският институт проведе втора серия от обучителни семинари

Европейският институт проведе втора серия от четири обучителни семинара по проект „Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица“, финансиран от Норвежкия финансов…

Дезинформационният пейзаж в първото полугодие на 2023 г. според инициативата #factcheckEI_BNR с подкрепата на EMIF

Дезинформационният пейзаж в първото полугодие на 2023 г. според инициативата #factcheckEI_BNR с подкрепата на EMIF В периода януари-май 2023 г. Европейският институт и Българското национално радио  продължиха успешно да сътрудничат…

Европейският институт проведе серия от обучителни семинари

Европейският институт проведе четири обучителни семинара по проект „Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2014 –…

Временна закрила в ЕС за разселените лица

Военната агресия на Русия срещу Украйна доведе до приток на милиони хора, търсещи убежище в ЕС и съседните държави. Инфографика на Съвета на Европейския съюз обобщава въпроси и отговори относно временната закрила, включително кой…

Удължаване на действието на временната закрила на разселените лица от Украйна на територията на България с една година

Министерският съвет прие Решение за изменение на РМС № 144 от 10 март 2022 г. за предоставяне на временна закрила на разселени лица от Украйна и за изменение на Националния…

Тематични телевизионни предавания

В рамките на информационната кампания по проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“, Европейският институт реализира участия в телевизионни предавания на експерти от компетентните институции/местна…

Първи резултати от проекта „Пилотни радио-проверки на факти за по-надеждна медийна среда: #factcheckEI_BNR“ през 2022 г.

През изминалата 2022 г. Екипът за проверка на факти на Българското национално радио (БНР) изготви първите материали от проекта „Пилотни радио-проверки на факти за по-надеждна медийна среда“, който Европейският институт…

„Еврото е полезно за България, защото…“ – кампания на ЕИ и Катедра „Европеистика“ в СУ

Най-малко двайсет са проверените и достоверни отговори на въпроса „Защо въвеждането на единната европейска валута е полезно за България?“. Идентифицирани от съвместен експертен екип и синтезирани в графики, тези двайсет…

Подкрепа на ЕС за Украйна от началото на войната – хронология на събитията

Европейският съюз и Европейският парламент оказват помощ на Украйна от началото на руското нашествие на 24 февруари. В материал на ЕП могат да бъдат проследени събитията за подкрепа, подредени в…
Skip to content