Новини

„CounteR“ – иновативен инструмент за идентифициране на радикално съдържание онлайн

Успешно приключи тригодишният проект „CounteR“ с финансиране от „Хоризонт Европа“ – водещата програма на ЕС за научни изследвания и иновации. На 30 април 2024 г. е официалният финал на проекта…

Интерактивен наръчник – „пътна карта“ за работа с непридружените малолетни и непълнолетни лица

В рамките на проекта „Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица“ на Европейския институт беше разработен интерактивен наръчник, служещ като „пътна карта“…

Втора серия обучения по проект BRACE&PROTECT

В периода 20-24 октомври 2023г., в к.с. Албена, се проведе втората и последна серия от обучителни семинари за национални институции и НПО, работещи в сферата на миграцията и убежището. Предоставянето…

Заключителна пресконференция по проект „Тема зелена – ученици мислят в система“

На 9 ноември от 10:00 ч. се проведе заключителна пресконференция по проект „Тема зелена – ученици мислят в система“, изпълняван от фондация „Европейски институт“ с финансовата подкрепа на Програма „Европа“…

Първа серия обучения по проект BRACE&PROTECT

В периода 2-6 октомври 2023г., в гр. Велинград, се проведе първата серия от обучителни семинари за национални институции и НПО, работещи в сферата на миграцията и убежището. Предоставянето на временна…

Резултати от инициативата #factcheckEI_BNR

В периода септември 2022 – август 2023 г. Европейският институт и Българското национално радио успешно си сътрудничиха в проекта „Пилотни радио-проверки на факти за по-надеждна медийна среда“ , финансиран от Европейския фонд за…

Конференция за мястото на жанра „проверка на факти“ в радио- и ТВ-ефира

ЕИ и БНР канят своите партньори и приятели на дискусионна конференция за мястото на журналистическия жанр „проверка на факти“ (fact-check) в съвременните радио- и телевизионни програми. Заключителната конференция от инициативата…

Европейският институт проведе втора серия от обучителни семинари

Европейският институт проведе втора серия от четири обучителни семинара по проект „Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица“, финансиран от Норвежкия финансов…

Дезинформационният пейзаж в първото полугодие на 2023 г. според инициативата #factcheckEI_BNR с подкрепата на EMIF

Дезинформационният пейзаж в първото полугодие на 2023 г. според инициативата #factcheckEI_BNR с подкрепата на EMIF В периода януари-май 2023 г. Европейският институт и Българското национално радио  продължиха успешно да сътрудничат…

Европейският институт проведе серия от обучителни семинари

Европейският институт проведе четири обучителни семинара по проект „Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2014 –…
Skip to content