Европейски институт

Европейски институт

Независима българска неправитeлствена организация и изследователски център, имащ водеща роля при осъществяването на интердисциплинарни изследвания и политики на Европейския съюз.

Работим в сферите на гражданско образование и гражданско участие, правосъдие и върховенство на закона, миграция и интеграция, радикализация, превенция на престъпността и тероризма, политика на сигурност, медийна грамотност и ограничаване на дезинформацията.

1
години опит
1
реализирани проекта
1
организирани събития и обучения

Проект GATHERINGS

2023

Проект PRECRISIS

2023

Тема зелена – ученици мислят в система

2023

Работим заедно за Европа без насилие

2023

Актуални новини

Актуални новини

Интерактивен наръчник – „пътна карта“ за работа с непридружените малолетни и непълнолетни лица

В рамките на проекта „Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица“ на Европейския институт беше разработен интерактивен…

Втора серия обучения по проект BRACE&PROTECT

В периода 20-24 октомври 2023г., в к.с. Албена, се проведе втората и последна серия от обучителни семинари за национални институции и НПО, работещи в сферата…

Първа серия обучения по проект BRACE&PROTECT

В периода 2-6 октомври 2023г., в гр. Велинград, се проведе първата серия от обучителни семинари за национални институции и НПО, работещи в сферата на миграцията…
Skip to content