Европейски институт

Европейски институт

Независима българска неправитeлствена организация и изследователски център, имащ водеща роля при осъществяването на интердисциплинарни изследвания и политики на Европейския съюз.

Работим в сферите на гражданско образование и гражданско участие, правосъдие и върховенство на закона, миграция и интеграция, радикализация, превенция на престъпността и тероризма, политика на сигурност, медийна грамотност и ограничаване на дезинформацията.

1
години опит
1
реализирани проекта
1
организирани събития и обучения

Тема зелена – ученици мислят в система

2023

Работим заедно за Европа без насилие

2023

Изграждане на капацитет и препоръки за политики относно уязвими граждани на трети страни, търсещи международна или получили временна закрила

2023

Пилотни радио-проверки на факти за по-надеждна медийна среда: #factcheckEI_BNR

2022

Актуални новини

Актуални новини

Европейският институт проведе втора серия от обучителни семинари

Европейският институт проведе втора серия от четири обучителни семинара по проект „Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни…

Дезинформационният пейзаж в първото полугодие на 2023 г. според инициативата #factcheckEI_BNR с подкрепата на EMIF

Дезинформационният пейзаж в първото полугодие на 2023 г. според инициативата #factcheckEI_BNR с подкрепата на EMIF В периода януари-май 2023 г. Европейският институт и Българското национално…
Skip to content