Портрет на Любов Панайотова
Директор

Любов Панайотова

Г-жа Любов Панайотова е директор на Фондация Европейски Институт. Тя зае поста през септември 2009 г., като до тогава беше програмен директор на Европейския Институт от 2001г.

От 1992г., в Министерството на търговията и индустрията, се занимава с различни страни на международните дейности и процеса на присъединяването на България към ЕС. Тя участва в преговорите за Централното европейско споразумение за свободна търговия, Европейската зона за свободна търговия и много двустранни споразумения за търговски инвестиции.

Г-жа Панайотова е заместник-министър на икономиката от 1999г. до 2001г. и член на основния екип за присъединяването на България към Европейския Съюз- ръководител на следните четири работни групи – свободно движение на стоки, индустриална политика, малки и средни предприятия, защита на потребителите.

Тя е компетентна по въпросите свързани с acquis communautaire (общото първично и вторично законодателство на ЕС), международните отношения и има широк опит в работата с различни клонове на камарата на Стопанските съюзи, масмедиите и въпросите свързани с НПО и ЕС. Г-жа Панайотова е лектор по Европейска интеграция с непълно работно време в УННС.

Тя е завършила магистърска програма по Електронно инженерство, специализирала е Ефективен мениджмънт и администрация и притежава диплома по Финансов Мениджмънт.

Skip to content