Покани

Покана по проект No. 812108-8 от 20.01.2022 г. за предоставяне на оферта за създаване на Уеб-базиран иновативен инструмент

Фондация „Европейски институт“, в качеството си на бенефициент по договор за безвъзмездна помощ с номер 812108-8 от 20.01.2022 г., с наименование „Подобряване на капацитета и…
Skip to content