Финансов експерт

Ралица Иванова

Ралица Иванова завършва специалност „Счетоводство и контрол“ (магистърска степен) в УНСС и „Стопанско управление“ (бакалавърска степен) към ЮЗУ „Неофит Рилски“ Благоевград (1999 – 2003). Средното си образование получава в ИТ „Васил Левски“ Монтана (1994 – 1999) със специалност „Банково, застрахователно и осигурително дело“.

Преди да се присъедини като счетоводител към Европейския институт през март 2006 г. Ралица Иванова е била консултант в представителството за България на „REEBOK“ – гр. София (1999 – 2002 г.) . В периода януари – март 2006 е била стажант в СКК „Тайс“ – гр. София.

Ралица Иванова владее писмено и говоримо английски език.

Skip to content