Експерт "Европейска интеграция"

Светлана Йорданова

Светлана Йорданова е родена през 1995 г. в гр. Дупница. През  2014 г. завършва СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница, профил с разширено изучаване на испански език. През 2018 г. придобива бакалавърска степен по специалност „Европеистика“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Светлана Йорданова има и магистърска степен по „Бизнес администрация“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Работила е като сътрудник по управление на европейски проекти и програми.

От октомври 2019 г. е експерт „Информационно обслужване“ в европейския информационен център „Европа Директно“ – София и експерт „Европейска интеграция“ в  Европейския институт. Основните проекти, по които работи, са в сферата на младежта и въпроси, свързани с ЕС. Като експерт Светлана Йорданова участва в разработването на различни аналитични материали и доклади, и в организирането и провеждането на публични прояви.

Владее свободно испански и английски език.

Skip to content