Новини

Права на децата, пристигащи от Украйна

Всички деца от Украйна, пристигащи в ЕС, трябва да имат възможност да упражняват своите права без дискриминация, включително да получат необходимата психологическа подкрепа, здравни грижи и достъп до образование. Особено…

Публично представяне на проект „Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни

На 21 юни 2022г., от 10:00 ч., в Националния пресклуб – БТА, ще бъде представен проектът „Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни…

Европейски институт проведе серия от обучителни семинари в София, Бургас и Свиленград

Европейски институт проведе поредица от пет обучителни семинара по Проект „Преглед и анализ на политиката на връщане. Опит и практика.“, в градовете София, Свиленград и Бургас, в периода от 30ти…

Истории за храброст и издръжливост

Войната в Украйна продължава и все повече хора са принудени да напуснат домовете си. Запознайте се с някои от техните истории за храброст и издръжливост, докато говорят за своите пътувания…

Процедура за избор на експерти

Фондация „Европейски институт“, в качеството си на бенефициент по договор за безвъзмездна помощ с регистрационен номер 812108-78/10.12.2019 г., BG65AMNP001-3.005, проект „По-ефективен процес на връщане чрез сътрудничество с други държави съгласно…

Покана за предоставяне на оферта

Фондация „Европейски институт“, в качеството си на бенефициент по договор № 812108-78 от 01.12.2020 г. „Преглед и анализ на политиката на връщане. Опит и практика.”, финансиран по Фонд „Убежище, миграция…

История за една успешна интеграция: Ферас от Ирак

Като част от изпълнението на проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“ Европейският институт разработи аудиовизуален материал, представящ лична история на успешна интеграция. Информационната кампания…

Информация за непридружени деца от Украйна на границата или на територията на Република България

Непридружени деца „Непридружен“ е малолетен или непълнолетен чужденец, който се намира на територията на Република България и не е придружен от свой родител или от друго пълнолетно лице, което отговаря…

Информация за бягащи от войната в Украйна

Представителството на Европейската комисия в България разпространи брошура, съдържаща полезна информация, предназначена за украински бежанци. Брошурата съдържа важна информация относно: • Подготовка за заминаване; • Правата в ЕС на бягащи…

Европейски институт проведе серия от обучителни семинари

Европейски институт проведе три обучителни семинара по Проект „Обучения по темата „Презаселване““. На 30ти март 2022 г. в хотел „Кентавър“, гр. Дряново, се проведе първият обучителен семинар по проект „Обучения…
Skip to content