Новини

Резултати от инициативата #factcheckEI_BNR

В периода септември 2022 – август 2023 г. Европейският институт и Българското национално радио успешно си сътрудничиха в проекта „Пилотни радио-проверки на факти за по-надеждна медийна среда“ , финансиран от Европейския фонд за…

Доклад с препоръки за прилагането на ефективна защита на правата на връщаните лица през целия процес на връщане

Във връзка с изпълнението на проект Проект „Преглед и анализ на политиката на връщане. Опит и практика.“ по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, публикуваме пълния текст на Доклад с препоръки…

Доклад с анализ на ефективността на политиките за обратно приемане на мигранти в Република Ирак

Във връзка с изпълнението на проект Проект „Преглед и анализ на политиката на връщане. Опит и практика.“ по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, публикуваме пълния текст на Доклад с анализ…

Доклад с анализ за опита на Република Хърватия

Във връзка с изпълнението на проект Проект „Преглед и анализ на политиката на връщане. Опит и практика.“ по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, публикуваме пълния текст на Доклад с анализ…

Приключила ли е миграционната криза в Гърция?

Преди малко повече от година бежанският лагер „Мория“ на остров Лесбос изгоря до основи и постави мрачните условия в пренаселените и бедни лагери на гръцките острови в светлините на международните…

Телевизионен репортаж по проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“

Участие на координатора на проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“ в телевизионно предаване по телевизия Етв Хасково.

Слабости в сътрудничеството с държави извън ЕС за връщането на нелегално пребиваващи мигранти

Според новия специален доклад, публикуван от Европейската сметна палата (ЕСП), сътрудничеството на ЕС с държави извън Съюза не е спомогнало ефикасно за връщането на нелегални мигранти от територията на ЕС…

История за една успешна интеграция

Като част от изпълнението на проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“ и по-конкретно – информационната кампания по проекта, Европейски институт разработи аудиовизуален материал, представящ…

ЕП призовава за специална визова програма за афганистански жени, търсещи закрила

Парламентът изразява съжаление за насилственото превземане на Афганистан, призовава за повече хуманитарна помощ и координирана реакция за защита на най-уязвимите. Членовете на ЕП подчертават, че повечето афганистански бежанци ще търсят…

Културно-развлекателни спортни мероприятия с мигранти

Европейският институт изпълнява проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“, в продължение на вече приключилия проект „Толерантно общество за интеграция на лицата, търсещи или получили международна закрила“.

Европейският институт проведе серия от обучителни семинари

Европейски институт проведе четири обучителни семинара по проект „По-ефективен процес на връщане чрез сътрудничество с други държави съгласно Плана на ЕС“. Те се състояха в периода 26-29 юли в градовете…

Медиен конкурс „КЛАС [Критични: Любознателни: Активни: Смели]“

Европейският институт обявява национален ученически конкурс за медиен продукт по тема от местно значение в три категории – телевизионен репортаж, радио репортаж, текстови репортаж за печатна или електронна медия.

Заключения на Европейския съвет относно COVID-19 и миграцията

Европейският съвет приветства добрия напредък с ваксинирането и цялостното подобрение на епидемичната обстановка, като същевременно изтъква необходимостта от продължаване на усилията за ваксиниране и от бдителност и координация с оглед на развоя на събитията, по-специално появата и разпространението на варианти на вируса.

Skip to content