Новини

Първи резултати от проекта „Пилотни радио-проверки на факти за по-надеждна медийна среда: #factcheckEI_BNR“ през 2022 г.

През изминалата 2022 г. Екипът за проверка на факти на Българското национално радио (БНР) изготви първите материали от проекта „Пилотни радио-проверки на факти за по-надеждна медийна среда“, който Европейският институт…

Младежите и фалшивите новини

Във връзка с изпълнението на проект „КЛАС“, изпълняван с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, Европейският институт осъществи допитване сред младежи на възраст между 10-25 год.

В повечето случаи дезинформацията не е случайна

Във връзка с изпълнението на проект „КЛАС“, изпълняван с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, споделяме интервю на Божидар Божанов за БНР.

Родителите на младежите за фалшивите новини

Във връзка с изпълнението на проект „КЛАС“, изпълняван с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, Европейският институт осъществи допитване сред родители на младежи.

Нов пакт за миграцията и убежището

Във връзка с изпълнението на проект „По-ефективен процес на връщане чрез сътрудничество с други държави съгласно плана на ЕС“ по договор с номер 812108-78/10.12.2019 г., финансиран по Фонд „Убежище, миграция…

Кохезионната политика на ЕС – възможности и предизвикателства

На 25 ноември 2020 г. Информационен център „Европа Директно“ – София ще проведе онлайн събитие „Кохезионната политика на ЕС – възможности и предизвикателства“, насочено към широката общественост, студенти, НПО, бизнеса,…

Устойчив консултативен процес за ефективни и хармонични градоустройствени решения УсПеХ

На 26 октомври Европейски институт проведе онлайн конференция по проект „Устойчив консултативен процес за ефективни и хармонични градоустройствени решения УсПеХ“, изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2020.…

Пакт за миграцията и убежището

В сряда, 23 септември, Европейската комисия представи своя нов документ озаглавен „Пакт за миграцията и убежището“. Говорейки в конкретен контекст след пожара в лагера за бежанци Мория, на гръцкия остров…

Европейският институт проведе серия от обучителни семинари

Европейски институт проведе пет обучителни семинара по Проект „Обучение на служители от компетентните български институции в областта на връщането“. След приключването на обученията, бе проведено анонимно анкетиране на всички участници.…

Обществена консултация относно интеграцията и приобщаването на мигрантите и хората с мигрантски произход

Европейската комисия започва обществена консултация в целия ЕС, за да събере мнения относно новите действия, които могат да бъдат предприети на равнище ЕС за насърчаване на интеграцията и социалното приобщаване…

Към ефективна политика на връщане

Защо е нужен План за действие на ЕС относно връщането? Връщането на лицата, които нямат право на убежище в Европа, е един от най-ефективните начини за предотвратяване и намаляване на…

Обучение на служители от компетентните български институции в областта на връщането

На 17 юни 2020 г., от 08:30 часа, в хотел „КООП“, гр. София, ще се проведе обучителен семинар, във връзка с изпълнението на проект „Обучение на служители от компетентните български институции в областта на връщането ”.

Skip to content