Новини

Резултати от инициативата #factcheckEI_BNR

В периода септември 2022 – август 2023 г. Европейският институт и Българското национално радио успешно си сътрудничиха в проекта „Пилотни радио-проверки на факти за по-надеждна медийна среда“ , финансиран от Европейския фонд за…

Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица

Проектът „Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица“ се изпълнява с финансова помощ по програма „Вътрешни работи“, финансирана от Норвежкия финансов механизъм…

Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави

В рамките на проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“ беше разработена публикация, включваща сравнително аналитично проучване за достъпа на граждани на трети държави до…

Нова организация в помощ на мигрантите

Европейският институт изпълнява проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“, в продължение на вече приключилия проект „Толерантно общество за интеграция на лицата, търсещи или получили…

Културно-развлекателни спортни мероприятия с мигранти

Европейският институт изпълнява проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“, в продължение на вече приключилия проект „Толерантно общество за интеграция на лицата, търсещи или получили…

15 страни-членки на ЕС са се съгласили да приемат 40 000 афганистанци за презаселване

15 страни членки на Европейския съюз са се съгласили да приемат 40 000 афганистанци за презаселване на срещата на вътрешните министри на 9 декември, съобщи еврокомисарят по вътрешните работи Илва…

Доклад, съдържащ предложения и препоръки за доусъвършенстване на системата за връщане в Р България в новите условия

Във връзка с изпълнението на проект Проект „Преглед и анализ на политиката на връщане. Опит и практика.“ по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, публикуваме пълния текст на Доклад, съдържащ предложения…

Стени и бариери по външните си граници – това ли е решението на мигрантската криза?

Бежанската политика беше част от програмата на последната среща на върха на Европейския съюз през октомври. Лидерите на 27-те се разделиха без да начертаят общ път: намаляването на натиска върху…

Анализ и препоръки в рамките на „Плана за действие относно интеграцията на граждани на трети държави“

В рамките на проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“ беше разработено сравнително аналитично проучване на достъпа до основни услуги – дейности по координиране на…

Доклад с анализ за опита на Република Гърция

Във връзка с изпълнението на проект Проект „Преглед и анализ на политиката на връщане. Опит и практика.“ по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, публикуваме пълния текст на Доклад с анализ…
Skip to content