Новини

Удължаване на действието на временната закрила на разселените лица от Украйна на територията на България с една година

Министерският съвет прие Решение за изменение на РМС № 144 от 10 март 2022 г. за предоставяне на временна закрила на разселени лица от Украйна и за изменение на Националния…

Доклад, съдържащ предложения и препоръки за доусъвършенстване на системата за връщане в Р България в новите условия

Във връзка с изпълнението на проект Проект „Преглед и анализ на политиката на връщане. Опит и практика.“ по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, публикуваме пълния текст на Доклад, съдържащ предложения…

Стени и бариери по външните си граници – това ли е решението на мигрантската криза?

Бежанската политика беше част от програмата на последната среща на върха на Европейския съюз през октомври. Лидерите на 27-те се разделиха без да начертаят общ път: намаляването на натиска върху…

Анализ и препоръки в рамките на „Плана за действие относно интеграцията на граждани на трети държави“

В рамките на проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“ беше разработено сравнително аналитично проучване на достъпа до основни услуги – дейности по координиране на…

Доклад с анализ за опита на Република Гърция

Във връзка с изпълнението на проект Проект „Преглед и анализ на политиката на връщане. Опит и практика.“ по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, публикуваме пълния текст на Доклад с анализ…

Доклад с препоръки за прилагането на ефективна защита на правата на връщаните лица през целия процес на връщане

Във връзка с изпълнението на проект Проект „Преглед и анализ на политиката на връщане. Опит и практика.“ по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, публикуваме пълния текст на Доклад с препоръки…

Доклад с анализ на ефективността на политиките за обратно приемане на мигранти в Република Ирак

Във връзка с изпълнението на проект Проект „Преглед и анализ на политиката на връщане. Опит и практика.“ по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, публикуваме пълния текст на Доклад с анализ…

Доклад с анализ за опита на Република Хърватия

Във връзка с изпълнението на проект Проект „Преглед и анализ на политиката на връщане. Опит и практика.“ по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, публикуваме пълния текст на Доклад с анализ…

Приключила ли е миграционната криза в Гърция?

Преди малко повече от година бежанският лагер „Мория“ на остров Лесбос изгоря до основи и постави мрачните условия в пренаселените и бедни лагери на гръцките острови в светлините на международните…

Телевизионен репортаж по проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“

Участие на координатора на проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“ в телевизионно предаване по телевизия Етв Хасково.

Слабости в сътрудничеството с държави извън ЕС за връщането на нелегално пребиваващи мигранти

Според новия специален доклад, публикуван от Европейската сметна палата (ЕСП), сътрудничеството на ЕС с държави извън Съюза не е спомогнало ефикасно за връщането на нелегални мигранти от територията на ЕС…

История за една успешна интеграция

Като част от изпълнението на проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“ и по-конкретно – информационната кампания по проекта, Европейски институт разработи аудиовизуален материал, представящ…

ЕП призовава за специална визова програма за афганистански жени, търсещи закрила

Парламентът изразява съжаление за насилственото превземане на Афганистан, призовава за повече хуманитарна помощ и координирана реакция за защита на най-уязвимите. Членовете на ЕП подчертават, че повечето афганистански бежанци ще търсят…
Skip to content