ЕИ проведе Международна конференция „Мерки в изпълнение на Плана за действие на ЕС. Опитът на две страни членки“

На 27 септември от 09:30 часа в зала 1 на Централен Военен Клуб, гр. София, бул. „Цар Освободител“ 7 бе проведена Международна конференция „Мерки в изпълнение на Плана за действие на ЕС. Опитът на две страни членки“.

По време на конференцията бяха официално представени изводите, съдържащи се във финалния доклад с мерки и препоръки за повишаване на ефективността на системата на Република България за управление на връщането на незаконни мигранти, в съответствие с мерките, предвидени в Плана на ЕС в областта на връщането на граждани на трети държави.

Събитието бе открито от  г-жа Любов Панайотова, директор на Европейския институт, която направи кратко представяне на проекта и постигнатите до момента резултати. Лектори на конференцията бяха г-н Холгер Нитш (Holger Nitsch),  ръководител на департамент полицейска академия в Бавария; г-жа Надя Димитрова, старши съветник за Европа в МЦРМП, Виена; г-н Йохан Вагнер (Johann Wagner), старши полицейски служител в министерството на вътрешните работи на Бавария и г-н Иван Шаренков, адвокат, международно право.

Сред разгледаните теми бяха „Политиката за връщане на Германия – Акценти и тенденции“; „Политиката за връщане – приоритет в  дневния ред на страните от ЕС. Ролята на информационните кампании“; „Преглед на съществуващите добри практики и трудности в страните на дестинация – примери от Германия“; „Предложения и препоръки за промяна на законодателството в Република България“.

По време на цялото събитие бе осигурен симултанен превод. Събитието бе проведено в хибриден формат, като общият брой зрители бе над 130 човека.

Тази новина е публикувана в рамките на изпълнението на проект „По-ефективен процес на връщане чрез сътрудничество с други държави съгласно плана на ЕС“ по договор с номер 812108-78/10.12.2019 г., финансиран по Фонд „Убежище, миграция и интеграция”

Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Още новини

Необходимостта от „Гражданско образование“

Във връзка с изпълнението на проект „КЛАС“, изпълняван с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, споделяме материал във връзка с предмета „Гражданско образование“ от БНР.

Skip to content