Европейският институт проведе серия от обучения по проект КЛАС през месец май

Обучителните семинари по гражданско образование и медийна грамотност за учители в рамките на проект КЛАС [Критични:Любознателни:Активни:Смели] продължават и през месец май. Очаква да бъдат проведени още 14 обучителни семинара в 7 български града в необлагодетелствани региони.

По време на Онлайн обучителните семинари по гражданско образование, с учителите работят лекторите Антоний Гълъбов, преподавател в НБУ и Борислав Мавров, програмен директор на Европейски институт. Представят се теми и похвати за повишаване на интереса на учениците към темите за гражданското образование. С учителите се провежда и практическа работа. Отделено е и време за дискусия и въпроси.

Онлайн обучителните семинари по медийна грамотност водят журналистите Огнян Бояджиев и Йоанна Николова-Кар. Освен темата за медийна грамотност, в работата с учителите е включена и практическа част с акцент върху методите за оценка на достоверността на различните източници на информация и новини.

Посланието към учителите е да разширят кръгозора на учениците и да се научат да разпознават медиите, което е важно за  получаване на достоверна информация, както и да бъдат активни граждани и да отстояват своята позиция.

Предстои работа с учителите от останалите градове в необлагодетелствани региони, заложени в рамките на проект КЛАС. Следваща стъпка е провеждането на обучителни ателиета по гражданско образование и медийна грамотност за ученици.

Проектът КЛАС [Критични:Любознателни:Активни:Смели] се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 186 866 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проектa е насърчаването на медийната грамотност и гражданското образование.

Цялата отговорност за съдържанието на тази новина се носи от Фондация Европейски институт и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Още новини

В повечето случаи дезинформацията не е случайна

Във връзка с изпълнението на проект „КЛАС“, изпълняван с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, споделяме интервю на Божидар Божанов за БНР.

Световен ден на бежанеца

На 20-ти юни отбелязваме Световния ден на бежанеца. Като приемащо общество сме съпричастни със съдбата на милиони хора по света,…

Информация за бягащи от войната в Украйна

Представителството на Европейската комисия в България разпространи брошура, съдържаща полезна информация, предназначена за украински бежанци. Брошурата съдържа важна информация относно:…
Skip to content