Международна конференция „Мерки в изпълнение на Плана за действие на ЕС. Опитът на две страни членки“

На 27 септември от 09:30 часа в зала 1 на Централен Военен Клуб, гр. София, бул. „Цар Освободител“ 7 ще се проведе Международна конференция „Мерки в изпълнение на Плана за действие на ЕС. Опитът на две страни членки“. По време на конференцията ще бъдат официално представени изводите, съдържащи се във финалния доклад с мерки и препоръки за повишаване на ефективността на системата на Република България за управление на връщането на незаконни мигранти, в съответствие с мерките, предвидени в Плана на ЕС в областта на връщането на граждани на трети държави.

За повече информация, моля вижте програмата за събитието ТУК

Тази новина е публикувана в рамките на изпълнението на проект „По-ефективен процес на връщане чрез сътрудничество с други държави съгласно плана на ЕС“ по договор с номер 812108-78/10.12.2019 г., финансиран по Фонд „Убежище, миграция и интеграция”.

Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Още новини

Необходимостта от „Гражданско образование“

Във връзка с изпълнението на проект „КЛАС“, изпълняван с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, споделяме материал във връзка с предмета „Гражданско образование“ от БНР.

Skip to content