Слабости в сътрудничеството с държави извън ЕС за връщането на нелегално пребиваващи мигранти

Според новия специален доклад, публикуван от Европейската сметна палата (ЕСП), сътрудничеството на ЕС с държави извън Съюза не е спомогнало ефикасно за връщането на нелегални мигранти от територията на ЕС в техните държави. През периода 2015— 2020 г. ЕС е постигнал само ограничен напредък при сключването на споразумения за обратно приемане с държави извън ЕС. В допълнение, действията на ЕС не са достатъчно оптимизирани, така че държавите извън ЕС да спазват на практика своите задължения за обратно приемане.

По-малко от 20% от нелегалните имигранти в Европейския съюз се връщат в родните си страни. Средно около половин милион мигранти годишно получават заповеди да напуснат съюза. Като една от причините европейските одитори посочват трудността да се осъществи сътрудничество с държавите по произход на мигрантите. В доклада се допълва, че за посочения период ЕС е постигнал само ограничен напредък при сключването на споразумения за обратно приемане с държави извън Общността. Одиторите не отчитат и достатъчен напредък за стимулирането на държави извън ЕС за обратно приемане.

Друга слабост, подчертана в доклада, е липсата на полезни взаимодействия в рамките на самия ЕС. Европейският съюз невинаги е единодушен в разговорите с държави извън ЕС и Европейската комисия невинаги е асоциирала ключови държави членки като медиатори в преговорния процес. В резултат на това някои държави извън ЕС не виждат предимства на сключването на споразумение с ЕС за обратно приемане вместо двустранно сътрудничество, особено ако се ползват от щедри двустранни споразумения с някои държави от ЕС. Въпреки това, когато държавите членки са разработили тясно съгласувани позиции, това се е оказало полезно за подновяването на преговорите и сключването на споразумения за обратно приемане.

Тази новина е публикувана в рамките на изпълнението на проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“ по договор с номер 812108-64/09.10.2020, финансиран по Фонд „Убежище, миграция и интеграция”

Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Още новини

Въпреки пандемията: Рекорден брой са мигрирали в света през 2020 година

Въпреки пандемията от коронавируса, повече хора са били разселени по света през миналата година откогато и да било преди. Общо 82,4 млн. души са прогонени от домовете си от конфликти, преследване и насилие през 2020 г.

Информация за бягащи от войната в Украйна

Представителството на Европейската комисия в България разпространи брошура, съдържаща полезна информация, предназначена за украински бежанци. Брошурата съдържа важна информация относно:…
Skip to content