Тематични телевизионни предавания

В рамките на информационната кампания по проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“, Европейският институт реализира участия в телевизионни предавания на експерти от компетентните институции/местна власт, НПО и др., които имат за цел да се осигури обективна информация, насочена от една страна към приемащото общество, с цел ефективно използване на потенциала на получилите закрила лица за икономиката и развитието на страната, предпазване от предразсъдъци, негативно отношение към бежанците и радикализация, и от друга страна – към получилите закрила.

Бяха дискутирани разнообразни теми, свързани с интеграцията на бежанците и проблемите, които съществуват в тази връзка. Освен експертните разговори в студиото, по време на предаванията бяха излъчени и промотирани и разработените в рамките на проекта аудиовизуални материали.

Тази новина е публикувана в рамките на изпълнението на проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“ по договор с номер 812108-64/09.10.2020, финансиран по Фонд „Убежище, миграция и интеграция”

Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Още новини

Културно-развлекателни спортни мероприятия с мигранти

Европейският институт изпълнява проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“, в продължение на вече приключилия проект „Толерантно общество за интеграция на лицата, търсещи или получили международна закрила“.

Историята на Анатолий от Украйна

В рамките на информационната кампания по проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“, Европейският институт…
Skip to content