В Русе се открива кризисен център за деца- бежанци в риск

От 1 ноември в гр. Русе се създава социалната услуга „Кризисен център за непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в риск“. Дейността на Центъра ще се финансира от държавния бюджет и от нея ще могат да се възползват 16 потребители, за които 12 души персонал се очаква да полагат грижи.

Социалната услуга ще гарантира правата и интересите на непридружените децабежанци, за които ще бъдат създадени условия за отглеждане в безопасна среда.

Община Русе ще управлява социалната услуга до възлагане предоставянето й на частен доставчик чрез провеждане на конкурс.

Повече на https://www.aref.government.bg/bg/node/564

Още новини

В повечето случаи дезинформацията не е случайна

Във връзка с изпълнението на проект „КЛАС“, изпълняван с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, споделяме интервю на Божидар Божанов за БНР.

Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица

Проектът „Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица“ се изпълнява с финансова…

Как живеят мигрантите в България?

На 20-ти юни, Световният ден на бежанците, българсака медия представи кратък филм за живота на мигрантите в България – как живеят, как се интегрират и какво им липсва. Какви са проблемите им, има ли все още ясно изразена ксенофобия и какви са алтернативите за развитие пред тях?

Skip to content