Покана по проект No. 812108-8 от 20.01.2022 г. за създаване на информационен сайт

Фондация „Европейски институт“, в качеството си изпълнител по проект „Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица”, BGHOMEAFFAIRS-1.003, с договор 812108-8 от 20.01.2022 г., финансиран по програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм (НФМ) 2014-2021, обявява покана за предоставяне на оферта за „Създаване на информационен сайт“

Офертите следва да бъдат представени в срок до 17:30 часа на 14.07.2022г., по електронна поща: office@europe.bg и/или на хартиен носител на адрес: ул. Г. С. Раковски 101, гр. София.

Пакет документи:

Още новини

Обучение на служители от компетентните български институции в областта на връщането

На 17 юни 2020 г., от 08:30 часа, в хотел „КООП“, гр. София, ще се проведе обучителен семинар, във връзка с изпълнението на проект „Обучение на служители от компетентните български институции в областта на връщането ”.

Skip to content