Публична обява за избор на изпълнител по проект No. 812108-8 от 20.01.2022 г.

Фондация „Европейски институт“ обявява публична обява за избор на изпълнител с предмет „Организиране и провеждане на осем двудневни обучения, две консултативни срещи и две информационни събития“, по проект „Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица”, BGHOMEAFFAIRS-1.003-0001 с договор 812108-8 от 20.01.2022 г., финансиран по програма „Вътрешни работи“ на НФМ 2014-2021.

Документацията за участие в процедурата е можете да намерите ТУК.
С цел улеснение на потенциалните кандидати ТУК можете да намерите образци в формат .docx.
Офертите се подават до 17:00 ч на 31.03.2023 г.
За контакти: Светлана Йорданова, тел. +359885153005, e-mail: office@europe.bg  

Върху плика с офертата, кандидатът посочва:

  • Име и адрес на бенефициента: Фондация „Европейски институт”, гр. София – 1000, ул. «Г. С. Раковски» № 101, мецанин, ап. 1;
  • Име, адрес за кореспонденция, телефон/факс и електронен адрес на кандидата;
  • Наименование на процедурата: : „Организиране и провеждане на осем двудневни обучения, две консултативни срещи и две информационни събития“, по проект „Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица”, BGHOMEAFFAIRS-1.003-0001 с договор 812108-8 от 20.01.2022 г., финансиран по програма „Вътрешни работи“ на НФМ 2014-2021;
  • Следното предписание: “Да не се отваря преди разглеждане и оценка на офертите”.

Моля да имате предвид, че несъответствие между тръжната документация и подадената оферта може да доведе до отхвърляне на офертата.

Още новини

Историята на Анатолий от Украйна

В рамките на информационната кампания по проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“, Европейският институт…

Европейският институт проведе серия от обучения по проект КЛАС през месец април

През месец април, в рамките на проект КЛАС, бяха проведени 12 онлайн обучителни семинара по гражданско образование и медийна грамотност в 6 български града в необлагодетелствани региони.

Световен ден на бежанеца

На 20-ти юни отбелязваме Световния ден на бежанеца. Като приемащо общество сме съпричастни със съдбата на милиони хора по света,…
Skip to content