Портрет на Борислав Мавров
Програмен директор

Борислав Мавров

Борислав има докторска степен по нова и съвременна история от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Специализирал е в Националния университет на Ирландия в Гоуей. Като млад изследовател г-н Мавров е участвал в множество изследователски програми на Европейската комисия. Преди да се присъедини към Европейския институт през 2007 г., той работи като съветник в Европейския парламент в Брюксел (2007 г.) и е като международен секретар на политическа партия Демократи за силна България (2004-2007г.)

В момента д-р Мавров е програмен директор и старши изследовател в института. Успоредно с това работи като хоноруван преподавател към Философския факултет на СУ. От 2008 г. Борислав участва активно в мрежата на ЕК „Европа Директно“, като последователю ръководи центровете Europe Direct в София и във Варна. Д-р Мавров има доказан опит в управлението на широкомащабни изследователски проекти, финансирани от ЕС. Той участва редовно в съставянето на научни публикации, наръчници и различни доклади.

Skip to content