Експерт „Програми и проекти“

Илияна Семерджиева

Илияна Семерджиева е родена през 1997 г. в гр. Кърджали. През 2016 г. завършва Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“ в гр. Стара Загора, а през 2020 г. – специалност „Европеистика“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (бакалавърска степен). Илияна Семерджиева има и магистърска степен по „Екологични експертизи и контрол“ (Нов български университет). Благодарение на програмата „Еразъм +“ учи един семестър в Университета за устойчиво развитие в Еберсвалде, Германия (програма „Global Change Management“).

От март 2022 г. е автор в научнопопулярната платформа „Климатека“, която прави науката за климата достъпна за всички, а в началото на 2023 г. се присъединява към Европейския институт като експерт „Програми и проекти“. Основните проекти, по които работи, са в сферата на опазването на околната среда и насилието над жени. Като експерт тя участва в разработването на различни аналитични материали и доклади и в организирането и провеждането на публични прояви.

От декември 2023 г. Илияна е посланик на Европейския климатичен пакт.

Владее свободно английски език.

Skip to content