Експерт "Програми и проекти"

Ирина Стоянова

Ирина Стоянова е родена през 1976 в Русе. Завършва СУЕЕ „Константин-Кирил Философ“ Русе, с профил френски език. През 2000 г. Завършва специалност европеистика (магистърска степен) в Русенски университет „Ангел Кънчев“. Била е експерт в Европейски информационен център „Европа Директно“ – Русе за периода 2008-2012. Работила е и като експерт „Връзки с обществеността“ по проекти по програмата за Трангранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.

През 2013 г. започва работа в Европейски институт като експерт международни проекти и програми. От същата година е управител на Европейския информационен център „Европа Директно“ – Русе.

Основните и компетенции са в областта на електронните медии, европейските институции, младежката политика и политиката за развитие. Работи по проекти основно в сферата на информация и комуникация по въпроси, свързани с ЕС; участва в разработването на аналитични материали и доклади и в организирането на различни публични събития.

Владее свободно френски и английски език.

Skip to content