Портрет на Виктория Баръмова
Експерт "Европейска интеграция"

Виктория Баръмова

Виктория Баръмова е родена през 1984 в София. През 2003 г. завършва 164 гимназия с преподаване на испански език „М. де Сервантес“ в София, а през 2007 г. – специалност „Европеистика“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (бакалавърска степен). Виктория Баръмова има и магистърска степен по „Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси“ (СУ „Св. Климент Охридски“). Преди това е работила като преводач с испански език.

От май 2008 г. е експерт в европейския информационен център „Европа Директно“ – София, а от септември 2008 г. се присъединява към Европейския институт като експерт „Европейска интеграция“. Основните проекти, по които работи, са в сферата на младежта; информация и комуникация по въпроси, свързани с ЕС. Като експерт тя участва в разработването на различни аналитични материали и доклади и в организирането и провеждането на публични прояви.

Владее свободно испански и английски език.

Skip to content