Агенцията на ЕС в областта на убежището задейства оперативна подкрепа съвместно с Р България

Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището (EUAA) задейства 12-та си оперативна подкрепа съвместно с Република България и изпраща служители в страната поради влизането на над 530 000 украински граждани. Оперативният план е подписан, след като над 130 000 лица, бягащи от войната в Украйна са с регистрации за временна закрила, а броят на молбите за убежище е утроен.

Оперативният план е изготвен по искане на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС) и има за цел да подпомогне България в постигането на две основни цели:

Укрепване на капацитета на държавните органи, които прилагат Директивата за временна закрила, чрез предоставяне на договорена информация;
Предоставяне на специализирано обучение на държавни служители за ефективното прилагане на Директивата за временната закрила и правилата на общата европейска система за убежище (ОЕСУ). Това включва обучение относно комуникационни стратегии, които да се използват при работа с деца и жертви на насилие, както и организиране на семинари по приоритетите, зададени от Държавната агенция за бежанците.
Планът е подписан от изпълнителния директор на Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището г-жа Нина Грегори и служебения заместник министър-председател по обществения ред и сигурност и служебен министър на вътрешните работи г-н Иван Демерджиев.

С подписването на оперативния план България се присъединява към други 11 държави-членки на Европейския съюз, които получават оперативна подкрепа от EUAA за осъществяване на дейностите им по предоставяне на убежище, прием и временна закрила на търсещите убежище лица.

Очаква се EUAA да започне разполагането на до 15 служители и симултанни преводачи в България.

Тази новина е публикувана в рамките на изпълнението на проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“ по договор с номер 812108-64/09.10.2020, финансиран по Фонд „Убежище, миграция и интеграция”

Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Още новини

Културно-развлекателни спортни мероприятия с мигранти

Европейският институт изпълнява проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“, в продължение на вече приключилия проект „Толерантно общество за интеграция на лицата, търсещи или получили международна закрила“.

Skip to content