Два пъти повече бежанци са били задържани в България през 2020

МВР отчита двойно повече задържани бежанци през изминалата 2020 година в сравнение с 2019 г. Най-голям ръст има на задържаните във вътрешността на страната – това обикновено са хора, които са успели да влязат, без да бъдат хванати, и преминават транзит. Увеличението при тях на годишна база е с близо 70%. Това показва статистиката на МВР, която съдържа данни за опитите на чужденци да влязат или излязат от България, както и за тези, които са задържани из страната без документи.

През цялата изминала година, в която много държави затвориха границите си и наложиха строги противоепидемиологични мерки, движението на бежанци към и от България е динамично.

Миграционният натиск започва да се засилва след летните месеци и първите данни за увеличение има през септември. Като още от юли започват да се увеличават задържаните във вътрешността. През октомври и ноември 2020 година е достигнат пик от над 500 и над 300 души (съответно за всеки месец) – близо десет пъти повече задържани мигранти във вътрешността на страната в сравнение със същия период на 2019 г.

Настанените в центровете към Държавната агенция за бежанците са предимно от Сирия, като през последните три месеца на миналата година се забелязва, че се увеличават и т.нар. самоволно напуснали – хора, които не са напуснали центровете с предоставен статут или да са настанени на външен адрес. През 2020 г. през центровете са преминали над 3000 души, като над 2000 от тях са напуснали. Едва 547 души са напуснали с предоставен статут.

Хората, на които е предоставен статут от началото на 2020 г., са 716 при близо 3 хиляди молби.

Повече информация по темата

Тази новина е публикувана в рамките на изпълнението на проект „По-ефективен процес на връщане чрез сътрудничество с други държави съгласно плана на ЕС“ по договор с номер 812108-78/10.12.2019 г., финансиран по Фонд „Убежище, миграция и интеграция”

Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Още новини

Skip to content