Европейски институт проведе две консултативни срещи

На 13 и 14 юли от 09:30 ч. в залата на хотел КООП, гр, София, Европейски институт проведе две консултативни срещи по проект „Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г., с програмен оператор Дирекция „Международни проекти“ на МВР. Основната цел на проекта е да бъде повишен капацитетът и подобрен механизмът на взаимодействие на националните институции и неправителствени и международни организации, работещи в областта на убежището и миграцията (с фокус върху работата с непридружени малолетни и непълнолетни лица).
Двете срещи бяха официално открити от г-жа Любов Панайотова, директор на Европейски институт и ръководител на проекта. Модератори на дискусиите бяха членовете на екипа, съставил препоръките – г-н Иван Шаренков,  правен консултант по миграционните въпроси,    г-жа Ирена Цветкова, директор на дирекция „Правна и обществени поръчки“ в АСП, и доц. д-р  Иван Видолов, ректор на Академията на МВР.
В консултативните срещи за обсъждане на подготвения проект на нормативен акт се включиха представители на екипа на проекта, експерти по проекта, представители на компетентни институции и неправителствени организации.
По време на консултативните срещи бе представен и обсъден подготвеният проект на нормативен акт за подобряване на механизма за сътрудничество и взаимодействие на компетентните институции при управление на дейности с НМНЛ и бе събрана обратна връзка от участниците.

„Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни  и непълнолетни лица“ с договор No. 812108-8-20.01.2022 се изпълнява с финансова помощ по програма „Вътрешни работи“, финансирана от Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г.

Още новини

Младежите и фалшивите новини

Във връзка с изпълнението на проект „КЛАС“, изпълняван с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, Европейският институт осъществи допитване сред младежи на възраст между 10-25 год.

Skip to content