Хронология на събитията: как ЕС подкрепя Украйна през 2023 г.

Открийте хронология на стъпките, предприети от ЕС и Европейския парламент в подкрепа на Украйна през 2023 година.

В материал на ЕП могат да бъдат проследени събитията за подкрепа, подредени в обратен хронологичен ред – последните събития по време са в началото, а най-старите – в края на материала.

 Вижте материала тук

Тази новина е публикувана в рамките на изпълнението на проект „BRACE&PROTECT [Изграждане на капацитет и препоръки за политики относно уязвими граждани на трети страни, търсещи международна или получили временна закрила]”, с договор No. 812108-6-24.01.2023, финансиран по програма „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г.

Още новини

Skip to content