Национална online конференция „Зелената сделка за текстила“

Фондация „Европейски институт“, съвместно с Информационен център „Европа Директно“ – София, в партньорство с Българска стопанска камара и със съдействието на Асоциация на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба организират на 4 юни 2020 г. Национална Online конференция „Зелената сделка за текстила: Граждани и бизнес – партньори в управлението на отпадъци от текстил и обувки“ – Накъде след COVID?

В контекста на „Зелената сделка“, Европейската комисия определи текстилната индустрия като приоритетна за въвеждане на мерки за преход към кръгова икономика. Текстилът е изключително важен за съвременния човек, но в същото време производството и повишеното потребление на текстилни изделия предизвикват редица негативни въздействия върху околната среда.

Производството на дрехи е четвъртият най-голям потребител на първични ресурси и вода и, поради тази причина, вниманието върху тази индустрия, както и върху отпадъците от текстил, става все поголямо. Управлението на текстилните отпадъци е с изключително важна роля при прилагането на Европейския зелен пакт и постигане целите на България за кръгова икономика. От гледна точка на европейската йерархия на отпадъците, повторната употреба е най-добрият начин за оползотворяването им. Оценявайки важната роля на сектора, насочваме съвместните си усилия за въвеждане на устойчива и ефективна политика в събирането и оползотворяването на текстилни отпадъци.

Поканени за участие са членовете на КОСВ към Народното събрание, представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на икономиката, както и на други държавни и общински институции, браншови организации, бизнес и неправителствени организации, медии.

За информация
Информационен център „Европа Директно“ – София,
direct@europe.bg

Още новини

Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица

Проектът „Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица“ се изпълнява с финансова…

В повечето случаи дезинформацията не е случайна

Във връзка с изпълнението на проект „КЛАС“, изпълняван с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, споделяме интервю на Божидар Божанов за БНР.

Skip to content