Нов пакт за миграцията и убежището

Във връзка с изпълнението на проект „По-ефективен процес на връщане чрез сътрудничество с други държави съгласно плана на ЕС“ по договор с номер 812108-78/10.12.2019 г., финансиран по Фонд „Убежище, миграция и интеграция”, споделяме акценти от анализа на Проф. Анна Кръстева за БНР, относно новия пакт за миграцията и убежището.

Новият пакт въвежда новия принцип “гъвкава солидарност”, с който солидарността ще има две противоположни характеристики – от една страна задължителна, от другата страна – гъвкава. Това означава, че вече няма да се говори за квоти, а за гъвкаво участие в различните аспекти на миграционната политика. С други думи страните, които не искат да приемат мигранти, ще помагат на държавите “на първа линия” като участват в други дейности – например да спонсорират завръщането на мигрантите.

Друга характеристика на пакта е, че се ускорява процесът на разглеждане на молбите за убежище, като при отхвърляне ще се провежда и бързо репатриране. Обсъжда се вариант дори разглеждането на молбите за някои държави да се извършва направо на границата.

Същевременно се предлага засилване на европейското измерение на интеграционната политика в допълнение към действията на национално ниво чрез Европейски план за действие за интеграция и включване 2021-2024 година. Това е интересен преход, който ще направи по-голяма връзка между европейското и регионалното ниво.

Още новини

Skip to content