Обучителен семинар в Дряново по въпросите за презаселването

На 30ти март 2022 г., от 09:30 часа, в хотел „Кентавър“, гр. Дряново, се проведе първият обучителен семинар по проект „Обучения по темата „Презаселване““.

Семинарът бе открит от Трифон Панчев, кмет на община Дряново. Г-жа Любов Панайотова, директор на Европейския институт, представи проекта. Приветствие отправи и г-н Ергин Емин, изпълнителен директор на Асоциацията на българските градове и региони. Гост на обученето бе и зам. кметът на Дряново – Ангел Ангелов.
В обучителните панели се включиха експертите в областта на презаселването г-жа Надя Димитрова (старши съветник международен Център за развитие на миграционната политика (МЦРМП)-Виена), г-жа Емилия Георгиева (национален координатор презаселване и преместване, ДАБ) и г-н Иван Шаренков (Адвокат, гражданско право и международно право).

Бяха представени теми, свързани със законодателството в областта на презаселването, като например: Обща политика за миграция и убежище; Нов миграционен пакт; Преглед на европейското законодателство и връзката с областта презаселване.; Предизвикателства и трудности пред изпълнението на решението за разселване на бежанци, търсещи убежище; Политики за интеграция- примери от страни членки на ЕС; Законови аспекти на интеграционния процес; Преглед на българското законодателство в областта и други.

В рамките на последната част от обучението, участниците, в лицето на местните органи на общините и по-конкретно: органи по жилищно настаняване, социални работници, бизнес, НПО и други, имаха възможността да вземат активно участие в дискусия и да зададат своите въпроси по обсъдените в рамките на семинара теми.

Тази новина е публикувана в рамките на изпълнението на проект BG65AMNP001-1.010  „Обучения по темата „Презаселване““ по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020. Проектът се финансира в рамките на договор № 812108-85 от 21.12.2020 г. 

Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Още новини

Въпреки пандемията: Рекорден брой са мигрирали в света през 2020 година

Въпреки пандемията от коронавируса, повече хора са били разселени по света през миналата година откогато и да било преди. Общо 82,4 млн. души са прогонени от домовете си от конфликти, преследване и насилие през 2020 г.

Skip to content