Обучителен семинар в Омуртаг по въпросите за презаселването

На 1ви април 2022 г. в зала на Общински съвет, гр. Омуртаг, се проведе третият обучителен семинар по проект „Обучения по темата „Презаселване““.

Семинарът бе открит от Юнал Османов, зам. кмет на община Омуртаг. Г-жа Любов Панайотова, директор на Европейския институт, представи проекта. Приветствие отправи и г-н Ергин Емин, изпълнителен директор на Асоциацията на българските градове и региони.

В обучителните панели се включиха експертите в областта на презаселването г-жа Надя Димитрова (старши съветник международен Център за развитие на миграционната политика (МЦРМП)-Виена), г-жа Емилия Георгиева (национален координатор презаселване и преместване, ДАБ) и г-н Иван Шаренков (Адвокат, гражданско право и международно право).

Бяха представени теми, свързани със законодателството в областта на презаселването, като например: Обща политика за миграция и убежище; Нов миграционен пакт; Преглед на европейското законодателство и връзката с областта презаселване.; Предизвикателства и трудности пред изпълнението на решението за разселване на бежанци, търсещи убежище; Политики за интеграция- примери от страни членки на ЕС; Законови аспекти на интеграционния процес; Преглед на българското законодателство в областта и други.

В рамките на последната част от обучението, участниците, в лицето на местните органи на общините и по-конкретно: органи по жилищно настаняване, социални работници, бизнес, НПО и други, имаха възможността да вземат активно участие в дискусия и да зададат своите въпроси по обсъдените в рамките на семинара теми.

Тази новина е публикувана в рамките на изпълнението на проект BG65AMNP001-1.010  „Обучения по темата „Презаселване““ по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020. Проектът се финансира в рамките на договор № 812108-85 от 21.12.2020 г. 

Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Още новини

Покана за избор на експерти

Фондация „Европейски институт“, в качеството си на бенефициент по договор за безвъзмездна помощ с регистрационен № 812108-78 от 01.12.2020 г.…

Информация за бягащи от войната в Украйна

Представителството на Европейската комисия в България разпространи брошура, съдържаща полезна информация, предназначена за украински бежанци. Брошурата съдържа важна информация относно:…

Как живеят мигрантите в България?

На 20-ти юни, Световният ден на бежанците, българсака медия представи кратък филм за живота на мигрантите в България – как живеят, как се интегрират и какво им липсва. Какви са проблемите им, има ли все още ясно изразена ксенофобия и какви са алтернативите за развитие пред тях?

Skip to content