Пилотни радио-проверки на факти за по-надеждна медийна среда: #factcheckEI_BNR

През септември 2022 г. Европейският институт (ЕИ) и Българското национално радио (БНР) поставиха началото на инициативата „Пилотни радио-проверки на факти за по-надеждна медийна среда” с финансовата подкрепа на Европейския фонд за медии и информация (European Media and Information fund – EMIF).

Този първи по рода си проект на EMIF в България е едногодишен и си поставя за цел да разшири спектъра на проверките на факти (факт-чек), извършвани от БНР, както и да увеличи тяхната видимост сред радио-аудиториите и по-специално сред най-уязвимите към дезинформация социални групи.

Инициативата си поставя за цел да надгради работата и да повиши капацитета на първия специализиран Екип за проверка на факти на БНР. Чрез проекта, екипът ще използва дигитални инструменти и платформи за по-ефективна проверка на факти, анализ на съдържание и изображения, мониторинг на дезинформационната екосистема и свързаността на уебсайтове, разпространяващи подвеждаща информация. Факт-чекърите ще имат възможност да се запознаят с опита и да заимстват успешни практики от наши и чуждестранни експерти в областта на разследващата журналистика, проверката на факти, информационните технологии и механизмите, чрез които действа дезинформацията в социалните мрежи.

Наред със софийския екип, в инициативата на ЕИ и БНР участват още над 30 репортери, новинари и кореспонденти в страната, които ще реализират журналистически проверки на твърдения, които могат да подведат слушатели и читатели по важни теми. За тях са предвидени обучения за проверка на факти и автентичност на снимки и видео материали, както и за оценка на достоверността на източниците на информация.

Проектът се стреми активно да ангажира слушателите на регионалните специализирани програми на БНР в обществения разговор за дезинформацията и критичната оценка на новините. За тази цел са предвидени тематични радио рубрики, чрез които аудиторията да може да участва с мнения и въпроси в ефир и онлайн.

Всички материали, изработени в рамките на инициативата, се разпространяват в интернет с хаштага #factcheckEI_BNR.

Този материал е изготвен по проекта „Пилотни радио-проверки на факти за по-надеждна медийна среда“ (#factcheckEI_BNR), изпълняван от фондация „Европейски институт“ и Българското национално радио с финансовата подкрепа на Европейския фонд за медии и информация (European Media and Information fund) – EMIF. Цялата отговорност за всяко съдържание, подкрепено от Европейския фонд за медии и информация – EMIF се носи от автора или авторите му и може да не отразява непременно позициите на EMIF и партньорите на фонда – фондация „Калуст Гулбенкян“ (Calouste Gulbenkian Foundation) и Европейския университетски институт (European University Institute).

Още новини

Тематични телевизионни предавания

В рамките на информационната кампания по проект „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“, Европейският институт…
Skip to content