Процедура за избор на експерти по граждански договор

Фондация „Европейски институт“, в качеството си на кандидат по ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ по НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014-2021, Програма „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, по процедура BGHOMEAFFAIRS-1.005 „Подобряване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията, по-специално предоставяне на услуги на граждани на трети държави, търсещи международна закрила и граждани на трети държави, получили временна закрила със специален фокус върху уязвими лица“, обявява процедура за избор на експерти по граждански договор.
При одобрение на проектното предложение и финансиране на дейностите, продължителност на изпълнение на проекта ще бъде: 15 месеца
Автобиография и заявяване на интерес следва да бъдат изпратени в срок до 17:30 часа на 15/07/2022, на електронна поща.: office@europe.bg.
Одобрените кандидати ще бъдат уведомени своевременно.

Позиция 1
Позиция 2
Позиция 3
Позиция 4
Проект на договор

Още новини

Покана за предоставяне на оферта

Фондация „Европейски институт“, в качеството си на бенефициент по договор за безвъзмездна помощ с регистрационен 812108-85 от 21.12.2020 г. по…

Информация за бягащи от войната в Украйна

Представителството на Европейската комисия в България разпространи брошура, съдържаща полезна информация, предназначена за украински бежанци. Брошурата съдържа важна информация относно:…
Skip to content