Процедура за избор на експерти по граждански договор

Фондация „Европейски институт“, в качеството си на кандидат по ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ по НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014-2021, Програма „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, по процедура BGHOMEAFFAIRS-1.005 „Подобряване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията, по-специално предоставяне на услуги на граждани на трети държави, търсещи международна закрила и граждани на трети държави, получили временна закрила със специален фокус върху уязвими лица“, обявява процедура за избор на експерти по граждански договор.
При одобрение на проектното предложение и финансиране на дейностите, продължителност на изпълнение на проекта ще бъде: 15 месеца
Автобиография и заявяване на интерес следва да бъдат изпратени в срок до 17:30 часа на 15/07/2022, на електронна поща.: office@europe.bg.
Одобрените кандидати ще бъдат уведомени своевременно.

Позиция 1
Позиция 2
Позиция 3
Позиция 4
Проект на договор

Още новини

9000 бежанци арестувани на границата

Малко над 9000 бежанци са опитали да влязат нелегално в България, но са били арестувани, от началото на годината до 1 юни. Това показва, че натискът на границата е скочил цели 8 пъти спрямо миналата година.

Skip to content