Публично представяне на проект „Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни

На 21 юни 2022г., от 10:00 ч., в Националния пресклуб – БТА, ще бъде представен проектът „Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица“ на фондация Европейски институт, финансиран по програма „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г.

В събитието ще участват г-жа Любов Панайотова, директор на Европейския институт и експерти-анализатори по проекта доц. д-р Антоний Гълъбов, социолог и г-н Иван Шаренков, правен консултант по миграционните въпроси, ръководител на юридическия екип на проекта.

Проектът цели да повиши капацитета и да подобри механизма на взаимодействие на националните институции и неправителствени и международни организации, работещи в областта на убежището и миграцията (с фокус върху работата с непридружени малолетни и непълнолетни лица).

Необходимо е да бъде насочено вниманието на институциите и обществеността към особено уязвимото положение на непридружените деца – бежанци, като се идентифицират съществуващите проблеми и трудности, очертаят се предизвикателствата и се формулират препоръки, с които да се подкрепят компетентните институции в работата им по осигуряване на правата и интересите на тази уязвима група деца. Чрез дейностите по проекта ще бъдат разработени профил на непридружените малолетни и непълнолетни лица (НМНЛ) в България, препоръки за подобряване на механизма за сътрудничество и взаимодействие на компетентните институции, иновативен уеб-базиран инструмент – пътна карта за действия при работата с НМНЛ и ще бъдат проведени обучения за изграждане на капацитет.

Още новини

9000 бежанци арестувани на границата

Малко над 9000 бежанци са опитали да влязат нелегално в България, но са били арестувани, от началото на годината до 1 юни. Това показва, че натискът на границата е скочил цели 8 пъти спрямо миналата година.

Skip to content