Въпреки пандемията: Рекорден брой са мигрирали в света през 2020 година

Въпреки пандемията от коронавируса, повече хора са били разселени по света през миналата година откогато и да било преди. Общо 82,4 млн. души са прогонени от домовете си от конфликти, преследване и насилие през 2020 г. според данни на Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН). Това е два пъти повече отпреди 10 години и ръст от 4% в сравнение с 2019 г.

Климатичните промени също карат все повече хора да бягат, защото вече не могат да оцелеят в родните си страни.

„Зад всеки номер се крие човек, прогонен от дома си, и история за разселване, лишаване от собственост и страдания. Те заслужават нашето внимание и подкрепа не само с хуманитарна помощ, но и в намирането на решения за тяхното тежко положение“, изтъква върховният комисар на ООН за бежанците Филипо Гранди.

Тъй като много страни затвориха границите си по време на пандемията, по-малко бежанци са намерили нов дом, отколкото по всяко време от почти две десетилетия.

Значително повече от половината от хората са разселени в собствената си страна. От тези, които са избягали в чужбина, 86% са били приети от развиващи се страни.

Само пет страни отговарят за повече от две трети от избягалите в чужбина: Сирия осигури 6,7 млн. бежанци, Венецуела 4 млн. души, Афганистан 2,6 млн. души, Южен Судан 2,2 млн. души и Мианмар 1,1 млн. души.

Турция оглавява класацията в света по брой приети хора, следвана от Колумбия, Пакистан, Уганда и Германия.

Въпреки пандемията от коронавируса, повече хора са били разселени по света през миналата година откогато и да било преди. Общо 82,4 млн. души са прогонени от домовете си от конфликти, преследване и насилие през 2020 г. според данни на Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН). Това е два пъти повече отпреди 10 години и ръст от 4% в сравнение с 2019 г.

Климатичните промени също карат все повече хора да бягат, защото вече не могат да оцелеят в родните си страни.

„Зад всеки номер се крие човек, прогонен от дома си, и история за разселване, лишаване от собственост и страдания. Те заслужават нашето внимание и подкрепа не само с хуманитарна помощ, но и в намирането на решения за тяхното тежко положение“, изтъква върховният комисар на ООН за бежанците Филипо Гранди.

Тъй като много страни затвориха границите си по време на пандемията, по-малко бежанци са намерили нов дом, отколкото по всяко време от почти две десетилетия.

Значително повече от половината от хората са разселени в собствената си страна. От тези, които са избягали в чужбина, 86% са били приети от развиващи се страни.

Само пет страни отговарят за повече от две трети от избягалите в чужбина: Сирия осигури 6,7 млн. бежанци, Венецуела 4 млн. души, Афганистан 2,6 млн. души, Южен Судан 2,2 млн. души и Мианмар 1,1 млн. души.

Турция оглавява класацията в света по брой приети хора, следвана от Колумбия, Пакистан, Уганда и Германия.

Тази новина е публикувана в рамките на изпълнението на проект „Обучения по темата „Презаселване““ по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, който е финансиран по процедура „Подобряване на механизма за социална и психологическа помощ във фазата на първоначална адаптация, предоставяне на правни консултации и осигуряване на превод; модернизация и разширяване на капацитета на националната система ЕВРОДАК; изпълнение на мерки за подобряване на административния капацитет; изпълнение на мерки за улесняване на първоначалната адаптация на лица с предоставена международна закрила.“ от Национална програма на България за подпомагане от ФУМИ за периода 2014 – 2020.

Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Още новини

Европейският институт проведе серия от обучения по проект КЛАС през месец април

През месец април, в рамките на проект КЛАС, бяха проведени 12 онлайн обучителни семинара по гражданско образование и медийна грамотност в 6 български града в необлагодетелствани региони.

Skip to content