Покана избор на експерти по граждански договор по проект No. 812108-8 от 20.01.2022 г.

Фондация „Европейски институт“, в качеството си изпълнител по проект „Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица”, BGHOMEAFFAIRS-1.003, с договор 812108-8 от 20.01.2022 г., финансиран по програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм (НФМ) 2014-2021, обявява процедура за избор на експерти по граждански договор.

Продължителността на изпълнение на проекта ще бъде: 24 месеца.

Автобиография и заявяване на интерес следва да бъдат изпратени в срок до 17:30 часа на 02/12/2022, на електронна поща.: office@europe.bg

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени своевременно.

Позиция 2a
Позиция 6a
Проект на договор

Още новини

Skip to content