Публична обява за избор на изпълнител по проект No. 812108-6 от 24.01.2023 г.

Фондация „Европейски институт“ обявява публична обява за избор на изпълнител с предмет „Организиране и провеждане на две двудневни обучения, едно тридневно обучение, осем двудневни обучения и две информационни събития“, по проект „BRACE&PROTECT Изграждане на капацитет и препоръки за политики относно уязвими граждани на трети страни, търсещи международна или получили временна закрила“ с договор 812108-6 от 24.01.2023 г. финансиран по програма „Вътрешни работи“ на НФМ 2014 – 2021 г.

Документацията за участие в процедурата е можете да намерите ТУК.
С цел улеснение на потенциалните кандидати ТУК можете да намерите образци в формат .docx.
Офертите се подават до 17:00 ч на 11.08.2023 г.
За контакти: Светлана Йорданова, тел. +359885153005, e-mail: office@europe.bg  

Върху плика с офертата, кандидатът посочва:

  • Име и адрес на бенефициента: Фондация „Европейски институт”, гр. София – 1000, ул. «Г. С. Раковски» № 101, мецанин, ап. 1;
  • Име, адрес за кореспонденция, телефон/факс и електронен адрес на кандидата;
  • Наименование на процедурата: : „Организиране и провеждане на две двудневни обучения, едно тридневно обучение, осем двудневни обучения и две информационни събития“, по проект „BRACE&PROTECT Изграждане на капацитет и препоръки за политики относно уязвими граждани на трети страни, търсещи международна или получили временна закрила“ с договор 812108-6 от 24.01.2023 г. финансиран по програма „Вътрешни работи“ на НФМ 2014 – 2021 г.
  • Следното предписание: “Да не се отваря преди разглеждане и оценка на офертите”.

Моля да имате предвид, че несъответствие между тръжната документация и подадената оферта може да доведе до отхвърляне на офертата.

Още новини

Skip to content