Удължаване на срок по Покана за избор на експерти по проект No. 812108-8 от 20.01.2022 г.

Фондация „Европейски институт“, в качеството си изпълнител по проект „Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица”, BGHOMEAFFAIRS-1.003, с договор 812108-8 от 20.01.2022 г., финансиран по програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм (НФМ) 2014-2021, удължава срока на вече обявената на 10 ноември процедура за избор на експерти по граждански договор до 17:30 часа на 24 ноевмри 2022 г.

Още новини

Skip to content