Експерт "Информационнo обслужване"

Апостол Апостолов

Апостол Апостолов е роден в град София. Приетажава инжинерна специалност от Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, София. Работата му в Европейския институт започва през 2003 г.
Апостол Апостолов е отговорен за комуникацията и информационна обезпеченост на Европейския институт. Притежава солидна експертиза в разработването, тестването и последващото развитие на различни технологични инструменти и модули. Апостол активно участва в проектната работа на института, като координира провеждането на количествени изследвания и обработката на база данни. Той има отговорности, свързани с подготовката на информационна материали и визуализацията, поддръжката на различни онлайн базирани ресурси и страниците на ЕИ.
Апостол Активно координира развитието на мрежовите взаимоотношения на ЕИ на национално и международно ниво. Той служи като експерт за връзка с различни международни проекти и партньорски организации, с които ЕИ си взаимодейства, като също така представлява Института на различни форуми у нас и в чужбина.

Skip to content