Експерт "Информационнo обслужване"

Апостол Апостолов

Апостол Апостолов е роден в град София. Завършил „Приложна геофизика“ в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, София. Работата му в Европейския институт започва през 2003 г.

Апостол Апостолов отговоря за комуникацията и информационна обезпеченост на Европейския институт. Той има отговорности, свързани с подготовката на информационна материали и визуализацията, поддръжката на интернет ресурсите и страниците на ЕИ и интегрираните в тях модули.

Апостол активно участва в проектната работа на института, като координира провеждането на количествени изследвания и обработката на база данни. Активно подкрепя развитието на мрежовите взаимоотношения на ЕИ, като представлява организацията на различни форуми у нас и в чужбина.

Skip to content