„CounteR“ – иновативен инструмент за идентифициране на радикално съдържание онлайн

Успешно приключи тригодишният проект „CounteR“ с финансиране от „Хоризонт Европа“ – водещата програма на ЕС за научни изследвания и иновации.

На 30 април 2024 г. е официалният финал на проекта „CounteR“противодействие на радикализацията за по-безопасен свят: платформа за ситуационна осведоменост със запазване на личната неприкосновеност за предсказване на насилствен тероризъм и престъпления, противодействие на радикализацията и защита на гражданите.

Ключовият резултат на този проект е платформата „Counter“: иновативен инструмент за ранно предупреждение и идентифициране на радикално онлайн съдържание. Платформата функционира на 12 езика и може да извършва мониторинг на съдържание в различни платформи в отворената, в дълбоката и в тъмната мрежа. Инструментът също така открива и модерира радикално съдържание, екстремистки идеологии и реч на омразата и анализира както текстове, така и изображения. „CounteR“ е създадена в помощ на правоприлагащите органи, интернет доставчиците и социалните медийни платформи да идентифицират заплахи и да ограничават радикализацията.

„За разлика от инструментите, които се фокусират само върху една форма на екстремизъм, „CounteR“ открива съдържание в различни области на радикализация като джихадизъм и екстремистки идеологии. Това гарантира цялостен подход към наблюдението и борбата с радикалното онлайн съдържание. Но платформата не е единственият резултат от проекта. Мултидисциплинарният екип на „CounteR“ се гордее и с ценните изследователски резултати като част от нашата работа, които помогнаха за разбирането на психологическата и социологическа динамика на радикализацията“, коментира координаторът на проект „CounteR“ Каталин Труфин от „Assist Sotware“ – Румъния.

В проектния консорциум на „CounteR“, в който участват 19 влиятелни организации от 11 европейски страни, България е представена от Фондация „Европейски институт“.

„Нашите експерти по данни анализираха огромни масиви от информация, за да разкрият модели и тенденции. Използвайки усъвършенствани алгоритми, екипът на проекта разработи съвременни инструменти за откриване и прогнозиране на радикализацията. Чрез метода за анализ на социални мрежи системата ще може да идентифицира горещи точки и мрежови общности за радикализация“, обясни д-р Борислав Мавров от Европейския институт.

Въз основа на ценната работа, извършена в рамките на проекта, консорциумът се ангажира да продължи да усъвършенства резултатите. За да се гарантира устойчивостта на проекта и крайния продукт се предприемат действия за осигуряване на последващо финансиране, с което платформата „CounteR“ да премине към следващо технологично ниво.

За да научите повече за проекта, следвайте CounteR в X и в LinkedIn; проверете уебсайта на CounteR и информационните бюлетини на проекта.

Проектът „CounteR“ е финансиран чрез програмата „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз и е представен в рамките на покана за предложения H2020-SU-SEC-2020 с идентификатор на проекта 101021607.

Още новини

Skip to content