Проект

CounteR (Противодействие на радикализацията за по-сигурен свят)

2021

През 2021 г. започна изпълнението на тригодишен проект CounteR, финансиран по програма Хоризонт 2020.

В рамките на този проект ще бъде стартирана отворена платформа за анализ и ранно предупреждение, която ще събира, обработва и анализира данни от различни източници.

Основната цел на проект CounteR е да предостави на правоприлагащите агенции (LEA), интернет доставчиците и социалните медийни платформи инструмент за ранно предупреждение, който да се използва при откриването на радикално съдържание онлайн за предотвратяване на разпространението на радикализация и заплахи за терористични атаки.

Консорциумът CounteR включва експерти областта на антитероризма и радикализацията от 19 организации.

Детайли
Дата на стартиране
1 април 2021
Продължителност
36 месеца
Референтен номер
101021607
Партньор
European Institute
Уебсайт
https://counter-project.eu/
Корица на проекта

Други проекти

Обучение на служители от компетентните български институции в областта на връщането

2019

По-ефективен процес на връщане чрез сътрудничество с други държави съгласно Плана на ЕС

2019

Граждани и бизнес – партньори в управлението на отпадъци от текстил и обувки

2018
Skip to content