Има ли отлив на нелегални мигранти в ЕС заради пандемията?

Във връзка с изпълнението на проект „Преглед и анализ на политиката на връщане. Опит и практика.“ по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, споделяме материал във връзка с отлива на нелегални мигранти в ЕС заради пандемията от Bulgaria ON AIR.

Броят на незаконното пресичане на границите на Европейския съюз през 2020 г. е спаднал с 13% до около 124 000 души, съобщава Фронтекс.

„Това е най-малкият брой незаконни преминавания на границите от 2013 г. насам”, се казва в изявление на Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Този спад се дължи до голяма степен на свързаните с Ковид-19 ограничения в придвижването през 2020 г.

Но докато общият брой на мигрантите е намалял, е регистрирано увеличение по маршрутите през Западна Африка, Централното Средиземноморие и Западните Балкани. Установено е, че засечените мигранти са най-често сирийци, следвани от тунизийци, алжирци и мароканци.

Броят на незаконно пристигналите в Централното Средиземноморие е надхвърлил бройката 35 600, което го прави най-активният миграционен път в Европа.

Броят на нелегалните мигранти по маршрута през Западните Балкани също се е увеличил с над 75% до около 27 000 души.

Пълния текст на материала

Проект „Преглед и анализ на политиката на връщане. Опит и практика.“ по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ е финансиране по процедура „Мерки в изпълнение на Плана за действие на ЕС в областта на интеграцията и връщането на граждани на трети държави. Информационни кампании за повишаване на общественото съзнание.Изграждане на система за мониторинг на принудителното връщане.”, дейност „Мерки в изпълнение на Плана за действие на ЕС в областта на връщане на граждани на трети държави и възможни последващи действия по плана, целящи да засилят ефективността на системата на ЕС за връщане на нелегални мигранти, които са създадени и прилагани в/посредством иновативно сътрудничество с други държави членки“, Национална цел 2 “Мерки за връщане“, специфична цел 3 „Връщане“ от Национална програма на България за подпомагане от ФУМИ за периода 2014 – 2020.

Още новини

Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица

Проектът „Подобряване на капацитета и взаимодействието на институциите при работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица“ се изпълнява с финансова…
Skip to content