Информационен фиш в сферата на миграцията и международната закрила

Европейската мрежа за миграцията (ЕММ) е мрежа на ЕС от експерти в областта на миграцията и убежището, които работят заедно, за да предоставят обективна, съпоставима информация и знания, свързани с политиката, по въпроси, свързани с убежището и миграцията в Европа.
Информационни фишове, разработени от ЕММ, представят кратък преглед на най-актуалните статистически данни в областта на миграцията и убежището.
Запознайте се с информационния фиш за България, включващ актуална информация в сферата на миграцията и международната закрила, включително статистическа информация за непридружени малолетни и непълнолетни лица.

 

Още новини

Заключения на Европейския съвет относно COVID-19 и миграцията

Европейският съвет приветства добрия напредък с ваксинирането и цялостното подобрение на епидемичната обстановка, като същевременно изтъква необходимостта от продължаване на усилията за ваксиниране и от бдителност и координация с оглед на развоя на събитията, по-специално появата и разпространението на варианти на вируса.

Резултати от инициативата #factcheckEI_BNR

В периода септември 2022 – август 2023 г. Европейският институт и Българското национално радио успешно си сътрудничиха в проекта „Пилотни радио-проверки…
Skip to content