Информационен фиш в сферата на миграцията и международната закрила

Европейската мрежа за миграцията (ЕММ) е мрежа на ЕС от експерти в областта на миграцията и убежището, които работят заедно, за да предоставят обективна, съпоставима информация и знания, свързани с политиката, по въпроси, свързани с убежището и миграцията в Европа.
Информационни фишове, разработени от ЕММ, представят кратък преглед на най-актуалните статистически данни в областта на миграцията и убежището.
Запознайте се с информационния фиш за България, включващ актуална информация в сферата на миграцията и международната закрила, включително статистическа информация за непридружени малолетни и непълнолетни лица.

 

Още новини

Родителите на младежите за фалшивите новини

Във връзка с изпълнението на проект „КЛАС“, изпълняван с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, Европейският институт осъществи допитване сред родители на младежи.

Skip to content